top of page

Donatie-reis-en-activiteitenverslag Januari 2017


1. Inleiding

Door de gulle bijdragen van sponsoren en deelnemers aan onze activiteiten in 2016, hebben we dit jaar een zeer succesvol programma kunnen realiseren in Myanmar. Onze insteek is nog steeds eenvoudig: wij willen zo kort mogelijk bij de bron, zonder verlies aan overheadkosten, zoveel mogelijk verschil maken voor de kinderen die een hoge nood hebben. We concentreren ons hiervoor op de weeshuizen, waar kinderen met de kleinste potentiële toekomstkansen gehuisvest worden. We detecteren zelf de behoeften, en kopen zelf aan, of huren zelf mensen ter plaatse in. Rechtstreeks, kort op de bal, met de maximale return voor ons geld. Primordiaal zijn: Voeding, Hygiëne en Educatie. Onze activiteiten en uitgaven worden in detail bijgehouden en gedocumenteerd. Hierbij ons verslag van onze donatie reis 2017:

2. Donatie-reis 2017

A. Franciscaner weeshuis in Yangon. (Verderzetting bestaande hulp)

We werken al geruime tijd voor dit weeshuis, en door onze bijdragen kan ieder jaar verder gebouwd worden aan de verbetering van de situatie van de kinderen. We hebben ons dit jaar vooral geconcentreerd op de educatie uitbouw, die absoluut noodzakelijk is om de kinderen te laten doorstromen naar verdere studies om uiteindelijk sterk op de sterk groeiende arbeidsmarkt terecht te komen.

We hebben een belangrijke financiële inspanning kunnen doen om hier 2 extra leerkrachten in te zetten voor de kinderen die tot de 9de en 10de graad zijn doorgegroeid. Extra lesuren Engels en wetenschap zijn in deze graad nodig om de eindexamens te halen en te kunnen doorstuderen.

Dankzij onze hulp zullen in dit weeshuis voor het eerst 8 kinderen kunnen afstuderen. Onze bijdrage heeft een wezenlijk verschil gemaakt in het leven van deze kinderen!

Verder hebben we extra geïnvesteerd in 2 waterreservoirs die aan vervanging toe waren, en extra lespakketten voor de PC’s die we vorig jaar geschonken hadden.

Samengevat: voeding en hygiëne staan in dit weeshuis reeds op een goed niveau, waardoor wij vooral in de educatie het verschil kunnen maken.

B. Boeddhistisch weeshuis in Yangon (verderzetting bestaande hulp)

Ook dit weeshuis is ons reeds jarenlang bekend. Meer dan 170 kinderen worden hier opgevangen. De noden situeren zich hier nog op alle vlakken, en onze hulp is dan ook erg uitgebreid.

 1. Hygiëne: We waren erg verheugd te zien dat men erin geslaagd is om de huisvestiging van de kinderen te verbeteren, door de bouw van een nieuw paviljoen. Echter, we constateerden dat er nog geen houten vloeren aanwezig waren waardoor de kinderen op een deken op de betonvloer sliepen. We hebben terstond de houten vloeren aangekocht en laten leggen. Verder hebben een uitgebreid pakket van hulpmiddelen aangekocht, zoals medicatie, zeep, muggennetten, etc.…

 2. Voeding: we hebben ter plaatse aankopen gedaan, voldoende voor maar liefst 6 maanden voeding voor deze 170 kinderen (rijst, fishpaste, droge voeding…). Voor de goede orde: die hebben we uiteraard niet in een winkelkarretje geladen, maar met de vrachtwagen laten leveren 

 3. Educatie: Door het feit dat we veel voeding hebben kunnen aankopen, moeten de kinderen niet op straat gaan bedelen voor voedsel (wat de gewoonte is in Myanmar). Daardoor ontstaan weer opportuniteiten om meer tijd aan educatie te besteden in het weeshuis/ school. We zijn erin geslaagd om met ons budget 4 leerkrachten in dienst te nemen voor dit weeshuis, zodat de kinderen goed onderricht krijgen. Onderricht van de Engelse taal wordt erg belangrijk in de toekomst, daar het land zich snel aan het ontwikkelen is, na de politieke ‘opening’ die het land nu kent.

Samengevat: We moeten en kunnen onze drie pijlers in dit weeshuis toepassen. We zien nog veel toekomstige noden, maar met onze hulp zien we een positieve evolutie in de levensomstandigheden en toekomstmogelijkheden van deze kinderen.

C. Boeddhistisch weeshuis in Yangon (nieuw project voor VZW Do Well)

Dit weeshuis (met schooltje) bestaat 10 jaar. Maar liefst 150 weeskinderen verblijven hier. In het schooltje volgen 400 kinderen (uit de nabijgelegen buurten) iedere dag les. Een boeddhistische non, met een jonge enthousiaste assistente, runnen dit project met veel liefde, maar…er is nog erg veel hulp nodig. De kinderen leven er in bijzonder elementaire omstandigheden. We hebben ter plaatse de meest prangende noden geïnventariseerd en meteen aangepakt.

 1. Hygiëne: we hebben een behoorlijk basispakket aan middelen voor de 150 kinderen aangekocht om een basishygiëne te kunnen verzekeren: tandenborstels, en -pasta, zeep, wasmiddelen, medicatie, slippers, muggennetten (bijzonder belangrijk om ziektes te voorkomen), maar ook slaapmatjes, daar de kinderen op een dekentje de grond sliepen. Alles samen een karrevracht aan bijzonder elementaire hulp.

 2. Voeding: ook hier zijn we erin geslaagd om voor de 150 kinderen een rantsoen te voorzien dat hen 6 maanden verder helpt (rijst, droge voeding,). Ook hier geldt: kinderen moeten niet met het verwerven van voedsel bezig zijn, zij moeten onderricht krijgen!

 3. Educatie: Uiteindelijk is het de educatie die het verschil maakt om ons doel te bereiken, nl de kinderen kansen geven in hun verdere leven. Als de hygiëne en voeding een basisniveau hebben, kan er verder op de educatie worden ingezet. Wij zijn daarom erg verheugd dat wij hier 4 PC’s hebben kunnen schenken, met diverse lespakketten erbij. We hebben ook 4 leerkrachten kunnen vergoeden om dit jaar lessen te geven (Engels, computer, …). De leerkrachten zijn erg gemotiveerd en wij hebben er alle vertrouwen in dat wij ook hier een start hebben gemaakt om deze kinderen de volgende jaren te laten doorgroeien naar de hogere graden.

 1. Extra: het gebeurt weleens dat er extra nood is om aan de basisbehoeften te kunnen voldoen. In principe doen we geen infrastructuur-donaties, maar in dit weeshuis hebben we het dak van de keuken laten vervangen. Het was er zo slecht aan toe, dat koken op een hygiënisch verantwoorde manier niet meer mogelijk was…

Samengevat: we zijn blij dat we dit nieuwe project hebben kunnen opnemen in onze werking. Ook hier hebben we het gevoel dat we écht het verschil kunnen maken voor deze kinderen. De volgende jaren zullen hier onze schouders moeten onder zetten, daar de noden nog erg groot zijn. Met name de educatie mogelijk maken (rechtstreeks en onrechtstreeks), zal de hefboom blijven om deze kinderen toekomstperspectieven te geven.

D. Free Funeral Society :

In de marge van ons bezoek, maar zeker niet minder belangrijk, hebben wij deze organisatie bezocht. Zij richten zich vooral op de armste mensen van het land. Zij verzorgen gratis begrafenissen, maar ook multi-medische hulp (operaties, medicaties, ambulancediensten…). Verder verzorgen zij ook opleidingen allerhande. Deze organisatie is voor duizenden mensen in Myanmar letterlijk van levensbelang….

Dankzij een extra donatie van Dr. Tony Cox, en Optiek Annemie Nonneman hebben wij meer dan 100 brillen kunnen doneren aan slechtzienden.

E. In cijfers…

Bovenstaande activiteiten hebben we allemaal kunnen realiseren door ter plaatse aan te kopen en in te huren. Hierbij een beknopt overzicht:

 1. Franciscaner weeshuis:

 2. Educatie: 2908€

 3. Divers: 611€

 4. Boeddhistisch weeshuis 1:

 5. Hygiëne: 822€

 6. Voeding : 1899€

 7. Educatie: 893€

 8. Divers: 72€

 9. Boeddhistisch weeshuis 2:

 10. Hygiëne: 795 €

 11. Voeding: 1748€

 12. Educatie: 1005€

 13. Divers: 1527€

 14. Totaal: 12280€

F. Algemene samenvatting:

We hebben een bijzonder nuttige donatie reis kunnen ondernemen. We zijn er ook in geslaagd om onze principes om te zetten in de praktijk, en de behoeften Pyramide te respecteren (Voeding, Hygiëne, Educatie). Ieder weeshuis zit in een andere fase, en gaat op een andere snelheid… Maar wij hebben in elk afzonderlijk project de juiste hulp kunnen bieden, aangepast aan de situatie. Dit is uiteraard enkel mogelijk door onze werkwijze, namelijk; het ter plaatse onderzoeken van de noden, en het ter plaatse vinden van oplossingen.

Programma 2017-2018….

Wij hebben ook veel kunnen inventariseren, en gaan de volgende maanden werken aan ons programma 2018: we zullen moeten keuzes maken, prioriteiten stellen…

In juni 2017 zullen wij onze ambities en plannen voor de volgende donatie reis bekend maken. Echter, dit alles zal enkel weer kunnen waargemaakt worden mits de gewaardeerde hulp van onze sponsors, donoren en bezoekers van onze events.

Wij hopen dat dit verslag u ervan heeft overtuigd dat uw giften zeer efficiënt en doeltreffend worden aangewend. Namens onszelf, maar vooral namens alle kinderen in Myanmar die nu dagelijks naar school gaan, dankzij uw bijdragen, zeggen wij …. Een heel dikke merci!!

Namens VZW Do Well,

Oetje en Johny, 30 januari 2017


bottom of page