top of page

Donatie-reis-en-activiteitenverslag Januari 2019


2018 was een bewogen jaar waar we heel veel hebben ingezet om zoveel mogelijk middelen te verzamelen voor de weeshuizen in Myanmar. Dit door bij alle instanties aan te kloppen, provincie, de stad , ook weer opnieuw de Salvartorianen, maar ook serviceclubs en heel veel privé-personen proberen te motiveren om hun steentje bij te dragen voor een betere wereld. Huis van de Mens Limburg heeft zoals in het verleden ook nu weer hun hulp en steun vrijwillig aangeboden. En jawel met al deze hulp is het ons gelukt.

Uiteraard heeft vzw do Well ook via de optredens van John Joris & Friends zowel van Live in Hasselt als ons jaarlijks kerstconcert en ook de lezingen en presentaties die we geven ook haar steentje kunnen bijdragen.

Wat hebben we met al die gelden gedaan ?

Naar jaarlijkse gewoonte zijn we in januari terug op werkbezoek geweest in Myanmar.

Dit jaar hebben we weer ontzettend veel kunnen verwezenlijken, hier een verslag.

  1. Het Myittamon weeshuis in Yangon: dit weeshuis met de 45 meisjes kan inmiddels door onze hulp helemaal op zichzelf bestaan. De grote moestuin en allerhande fruitbomen waar we onze schouders hebben ondergezet met watervoorziening, omheining van het geheel , elektriciteitsvoorziening , drainage en wateraanvoer, zonnepanelen ed. hebben er voor gezorgd dat ze volledig zelfvoorzienend zijn. Enkel de 4 batterijen van de zonnepanelen hebben we dit jaar moeten vervangen.

  1. Het Daki San Kar Ye Weeshuis in Yangon: ook hier hebben we in het verleden reeds zeer veel gedaan . Ook zij zijn volledig zelfvoorzienend en zeer goed georganiseerd. Spijtig dat de kinderen elk jaar opnieuw met schurft zitten opgezadeld. Dit lossen we dit jaar op zonder medicatie maar met een hygiënisch programma , opgesteld door 2 dokters nl. Dr. Kyi Kyi en Prof. Dr. Nay. Dr. Nay zal een boekje schrijven welk over heel Myanmar zal worden verspreid om deze verschrikkelijke schurft epidemie uit te roeien en vzw do Well zal dit financieren.

  1. Het Daw Issariya Nyarni weeshuis in Yangon: dat zich elk jaar opnieuw uitbreidt, ze zijn nu met 183 meisjes. Hier hebben we droge voeding voorzien voor 3 kwart jaar. Teenslippers, tandpasta en tandenborstels, ontsmettingszeep, paraplu's , medicatie, slaapmatten en muggennetten en een groot waterzuiveringsreservoir voor drinkbaar water.

  1. Het Mankin No 2 weeshuis in Yangon: zij zijn nu met 62 peuters en 8 pasgeborenen waarvan er nog 4 van in het ziekenhuis liggen. Hier hebben we opnieuw zonnepanelen geschonken zodat er voldoende electriciteit is voor de wasmachines en verkoelende ventilators.

Wat nieuw is dit jaar en waar we heel fier op zijn is de bouw van ons nieuw schooltje midden in de sloppenwijken dit in samenwerking met prof Dr. Nay. Het betreft hier het eerste schooltje met een 60 tal kinderen uit de allerarmste klasse. Ze kunnen lezen noch schrijven en weten niets over hygiene, wat hun dus zal worden aangeleerd. Dit is het eerste schooltje van de 3 dat we willen bouwen in de nabije toekomst. De plannen zijn ingediend en we hebben reeds een goedkeuring gekregen en een kostenraming waarvan we reeds de eerste schijf hebben betaald. Foto's en totale kostprijs volgen

  1. De Joost Zweegers Music School in Yangon: In het hartje van Yangon hebben we een muziekschool geopend. De klaslokalen hebben we gratis gekregen van de fransicaanse gemeenschap. Het betreft hier een computeropleiding met 7 computers en 2 beamers die voor multi educatieve doeleinden zullen worden gebruikt. Er worden typcursussen gegeven, Word en Excel, Office maar ook tekenprogramma s zoals Catcam en Sketchup maar ook muziekprogramma’ s om muziek te leren uitschrijven en muziek te leren componeren en allerhande muziekcursussen die via muziekprogramma’s worden gegeven. Er zijn 10 naaimachines aangeschaft en 1 borduurmachine. Deze klas zal een basisopleiding geven in snit en naad en kledingspatronen leren lezen en zelf ontwikkelen. Er zijn 10 piano's aangeschaft met alle benodigdheden die nodig zijn voor de opleiding van keyboardspeleres - pianisten. De gitaarschool waar we 10 gitaren , statieven, stemapparaten en draagtassen schonken zal een opleiding geven voor beginnende gitaristen , dit in het lichte genre. Dit hopen we in de toekomst nog uit te breiden naar klassieke gitaar. Er is ook plaats voorzien voor zanglessen en song- composing.

  1. Aan 6 jonge studenten schonken we slaapmatten, tandpasta, zeep en handdoeken. Want zelfs deze basisvoorziening hadden ze niet.

  2. We waren erg blij om een jonge studente die een studiebeurs kreeg voor in Philadelphia Art te gaan studeren een laptop te kunnen geven welke we gekregen hadden van een donateur.

  1. Ook dit jaar heeft Dr. Tony Cox brillen en hoorapparaten gedoneerd. Deze hebben we bezorgd in het ziekenhuis via Dr. Kyi Kyi Nyunt voor de slechtzienden en slechthorenden.

We zijn nu januari 2019 en we gaan er opnieuw met volle moed tegenaan. We voelen ons goed omdat we zoveel progressie gemaakt hebben en dat we weten dat 800 kinderen een betere toekomst tegemoet gaan want educatie , daar is het ons om te doen. Dat is de enigste manier om een land verder te helpen.

Inmiddels hebben we in Myanmar veel vrienden gemaakt die ons project mooi vinden en ons daar steunen en onze projecten nauwlettend opvolgen en waar we het hele jaar mee in contact blijven en kunnen communiceren mochten er problemen opduiken.

Hartelijk dank aan jullie , zonder jullie was dit onmogelijk. Weet dat elke euro , welke gedoneerd wordt rechtstreeks en integraal,naar de weeskinderen en educatie gaat.

Uit het diepste van ons hart hartelijk dank.


bottom of page